Pas 5: Planificar el clubFoto: "Benvinguts" / Obra anònima. C.P. Ponent.
Certamen Lectura i presó 2020.
CEFJE. Departament de justícia


Abans de desenvolupar la trobada, es recomana planificar les sessions, pensant en el lloc, el temps i la documentació necessària.

L’espai


El lloc de trobada on dur a terme l’activitat de lectura ha de ser un lloc fix i conegut per a tothom, a poder ser, la biblioteca central. És un lloc còmode i envoltat de llibres, on el grup es pot col·locar en cercle per afavorir que tots els participants es vegin les cares i es creï un ambient de concentració i familiaritat.

La durada


Es recomana que el club es realitzi durant el curs escolar, per aprofitar l’ambient escolar i l’augment del flux d’usuaris que visiten la biblioteca, després d’assistir a l’escola.

La periodicitat


Cal establir una periodicitat pel desenvolupament de les sessions durant la durada del club. Es recomana un freqüència de les sessions mensual, però depèn de la disponibilitat del dinamitzador i de la coordinació amb la biblioteca.

Calendari


Cal elaborar un calendari en el qual s’hi especifiqui de manera concreta i abastable, la durada, la periodicitat, el càlcul del nombre de sessions segons la durada, així com la franja setmanal i horària. A continuació, es presenta un calendari, el contingut del qual, és en forma de recomanació, atès que s’adapta a l’horari de la biblioteca i a la disposició dels usuaris.


Calendari i horari de l'activitat:


  • Durada: D’octubre a juny.
  • Franja setmanal: Primer dimecres de mes. 
  • Franja horària: 18h00 – 19h30. 
  • Periodicitat: Mensual. 
  • Càlcul del núm. de sessions: Vuit. 

Inscripció i control d’assistència


Documents necessaris per a desenvolupar les sessions de manera prèvia i in situ.
  1. Full d’inscripció imprès i enregistrar a l’arxiu de la base de dades de la Biblioteca Central, amb els noms i cognoms del membres, el número d’identificació, lloc i hora de l’activitat.
  2. Llista impresa dels membres amb les dades bàsiques. 
  3. Full d’assistència imprès i enregistrat amb format estadístic per documentar l’assistència. 
  4. Llista de títols impresa i enregistrada. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada