Justificació: Les biblioteques de presó
La funció de les biblioteques penitenciàries com a promotores de la lectura, l’alfabetització i la cultura, és un fet reconegut tant a les recomanacions de dret internacional (UNESCO i Nacions Unides), a les recomanacions d’àmbit professional internacionals (IFLA) i catalanes (COBDC), com en el reglament penitenciari català (Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació).

UNESCO


En primer lloc, la UNESCO i les Nacions Unides, han publicat recentment (2020) un document titulat: «De qué manera las bibliotecas penitenciarias apoyan los esfuerzos derehabilitación», en el qual s’hi descriu la importància de les biblioteques en els centres penitenciaris, així com els beneficis que representa pels seus usuaris:

«Las Bibliotecas ofrecen a las cárceles un mundo más allá de los barrotes de la prisión, permitiendo a los reclusos seleccionar libros y otros materiales, llevar a cabo actividades de investigación, participar en actividades organizadas, disfrutar de la compañía de otras personas, o simplemente relajarse en un entorno seguro y acogedor. Esto puede ayudar a los presos a olvidar por un tiempo la dura realidad de la vida en prisión en un entorno que, de otra manera, resultaría extremadamente restrictivo y regulado» (UNESCO, 2020).

I s’hi descriu, també, el rol de la biblioteca com a agent actiu i dinàmic que recolza els esforços de rehabilitació dels centres penitenciaris:

«Las bibliotecas penitenciarias desempeñan una función significativa como espacios educativos, informativos, culturales y de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad penitenciaria. Proporcionar acceso libre a los recursos correspondientes es fundamental para el desarrollo personal de los reclusos, su bienestar y, en última instancia, su rehabilitación» (UNESCO, 2020).

IFLA


En segon lloc, Vibeke Lehmann i Joanne Locke, varen elaborar, al 2007, Les directrius internacionals per a les biblioteques de presó publicades per l’IFLA, «Pautas para servicios bibliotecarios para reclusos» , les quals, a part de constituir una eina pràctica i essencial per a la creació, funcionament i avaluació de les biblioteques de presons, serveixen, encara avui, com a una declaració general de principis sobre el dret fonamental dels reclusos a llegir, aprendre i accedir a la informació:

«Una persona por estar encarcelada no renuncia a su derecho a aprender y a tener acceso a la información; por tanto, la biblioteca de prisión debe ofrecer materiales y servicios semejantes a los de las bibliotecas públicas en el mundo “libre”» (Lehmann i Locke, 2007).

COBDC


En tercer lloc, el 2005, el Departament de Justícia del govern català encarregà al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) l’elaboració d’unes directrius per a les biblioteques de presó catalanes. El 2007 es van publicar aquestes directrius, de la mà de Maite Comalat Navarra i Andreu Sulé Duesa: «Directius pera les biblioteques de presó de Catalunya», en les quals s’hi estableix la missió de les biblioteques penitenciàries:

«Les biblioteques de presó tenen la missió d’oferir als interns l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats literàries, donar resposta als seus interessos personals i culturals i oferir-los les eines necessàries per formar-se al llarg de la vida» (Comalat i Sulé, 2007).

Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació


Per últim, l’organització i el funcionament de les biblioteques de presó està reglamentat pel Programa marc de biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya: gener 2002, elaborat per l’antiga Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Segons aquest programa, els objectius de les biblioteques dins l’àmbit penitenciari són (Catalunya. Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, 2002, 3):

  1. Potenciar els hàbits de lectura.
  2. Despertar i impulsar inquietuds intel·lectuals noves.
  3. Contribuir a l’educació permanent.
  4. Facilitar l’accés als coneixements i a la cultura.
  5. Estimular el desenvolupament intel·lectual, social i cultural dels usuaris de les biblioteques.
  6. Impulsar actituds de respecte i de convivència.

La funció, missió i objectius de les biblioteques de presons, la defensa dels drets dels presos per accedir a la informació, lleure, cultura i aprenentatge continu, així com el rol de les biblioteques penitenciàries com a agents que recolzen la rehabilitació dels centres penitenciaris; procedents de les institucions abans citades (UNESCO, IFLA, COBDC i Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació); esdevenen el punt de partida del present treball «Cultura entre reixes», una guia per a organitzar i dinamitzar un club de lectura a la biblioteca del Centre Penitenciari Quatre Camins.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada