Bibliografia
Foto: Persecuted Church. 2019


UNESCO (2020) Informe de Políticas del UIL 11: De que manera las Bibliotecas Penitenciarias Apoyan los Esfuerzos de Rehabilitación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373367_spa


Krolak, Lisa. (2019). Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries [Libros más allá de las rejas: el potencial transformador de las bibliotecas de las prisiones]. UNESCO. Institute for Lifelong Learning. https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-12/books_beyond_bars_krolak_2019.pdf


Sulé Duesa, Andreu (2018) Promoció de la lectura, l’alfabetització i la cultura a les biblioteques de presó de Catalunya [document intern del C.P. Quatre Camins]. 


UNDOC. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2017). Hoja de ruta para la elaboración de programas de rehabilitación en las cárceles. Serie de manuales de justicia penal. Naciones Unidas. 


Martínez Gallego, Celia María Gloria. (2017). Lecturas abiertas, puertas cerradas: Diez años de colaboración biblioteca pública provincial y centro penitenciario de Córdoba. Boletín de la asociación andaluza de bibliotecarios. N° 114, pp. 116-133. 


Jairo Gómez, Josep Maronas i Ana Pérez (2016) Cultura sense murs: Club de lectura Lladoners.


Fundació AMPANS i Biblioteca Pere Casaldàliga (2016). AMPANS: Club de lectura fàcil. http://www.lecturafacil.net/media/resources/AMPANS.pdf


Papio, Joel (2016) Projecte Educatiu de Centre (PEC) de CFPA Salvador Dalí del C.P Quatre Camins [document intern del C.P.]. 


Regles penitenciàries i codi obert Europeu per al personal penitenciari.Drets humans i Intervenció penitenciària, vol. 2. (2016) Consell d’Europa.


Valls, Anna (2012). Gestió integral de biblioteques. FUOC. PID_00189705


Interns del C.P. Brians 2 (2011) Club de lectura del Centro Penitenciari deBrians 2. http://clubdelecturaateneu756.blogspot.com/


Grup de treball d'Àrees infantils i juvenils de XBM. (2012). Pautes per a la creació i la dinamització dels clubs de lectura infantil i juvenil. Diputació de Barcelona. 


Ávila, Rocío. (2011). Com conduir sessions de lectura fàcil: Directrius d’organització, planificació i dinamització dels clubs de lectura fàcil. Associació de Lectura fàcil.


Trullàs, Meritxell. (2010). Rere els murs: Club de lectura del Centre Penitenciari Quatre Camins. Textos Bibliotecaris de Biblioteconomia i documentació. Número 25. http://bid.ub.edu/25/trullas1.htm


Sulé Duesa, Andreu; Comalat, Maite (2008). «Biblioteques de presó i biblioteques públiques : experiències exitoses d'una col·laboració ineludible».BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 21 (desembre). http://bid.ub.edu/21/sule.htm


Lehmann, Vibeke; Locke, Joanne (2007) Pautas para servicios bibliotecarios para reclusos. IFLA Professional Reports : 99.


Comalat Navarra, Maite; Sulé Duesa, Andreu (2007) Directius per a les biblioteques de presó de Catalunya. COBDC. Generalitat de Catalunya Departament de Justícia.


Sulé Duesa, Andreu (2005). Tesi doctoral. Les biblioteques de presó a Catalunya. Universitat de Barcelona. https://www.tdx.cat/handle/10803/2901#page=1


Programa marc del model de participació i convivència dels centres penitenciaris de Catalunya (2002) Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació


Vigilar i castigar. El nacimiento de la prisión. Foucault, Michel. 29a ed. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999. 314 [24].Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada