Pas 10: Les conclusionsUn cop valorades les sessions a través de les enquestes d'avaluació tan dels participants com del dinamitzador, així com la reflexió sobre si s'han assumit els objectius; ara cal recollir els resultats de les evaluacions de manera pràctica i utilitària.  Es recomana:

Agrupar els resultats de les avaluacions en punts forts i punts febles.
    • Punts Forts: per conèixer què és el que funciona i seguir practicant-ho en les futures sessions.
    • Punts Febles: per buscar solucions per canviar allò que no funciona i, així, millorar les futures sessions.
Agrupar els resultats de la resolució d'objectius en els que nous que han sorgit i en els que s'han quedat en l'oblit.
    • Objectius nous: incorporar-los a les dinàmiques grupals.
    • Objectius no assumits: pensar en com millorar les trobades per a assumir-los.
Documentar tots els resultats.Missatge final


Gràcies per voler fer passar la cultura entre les reixes, perquè arribi als racons més oblidats i invisibles de la societat, aconseguint il·luminar el camí dels qui es troben immersos en la foscor, i posar el vostre granet de sorra per intentar fer d’aquest món, un lloc millor.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada