Pas 7: Desenvolupar les trobades


Font: CEJFE. Departament de justícia. Cronologia


En el desenvolupament de les sessions, es persegueix que els reclusos actuïn com a subjectes actius d'un procés que els ha de permetre descobrir, d'una banda, les seves potencialitats com a lectors i, de l'altra, el valor que la lectura pot tenir en el seu moment vital actual.

Pel desenvolupament de les diferents sessions del club, es recomana desenvolupar una metodologia genèrica present a totes les sessions, per a facilitar la tasca del dinamitzador, el transcurs de l’activitat i la comunicació i la participació activa de tots els qui en formen part.

Metodologia genèrica present a totes les sessions

  1. Tipologia de llibres variant: En cada sessió s’ofereixen diferents gèneres i estils narratius: ficció, coneixement, llibres il·lustrats, etc.; perquè el grup experimenti i conegui la diversitat literària.
  2. Presentació dels llibres i dels autors: En cada sessió, es presenta el llibre i una biografia breu dels diversos autors i se’ls situa en el seu marc històric i temporal.
  3. Bibliografies temàtiques: En cada sessió, es presenta una bibliografia temàtica diferent, que servirà com a propòsit per a desenvolupar les diferents dinàmiques de grup.
  4. Temps per fullejar: Els components dels grup es prenen el temps necessari per a tafanejar i fullejar els llibres, per així descobrir les lectures. 
  5. Lectura de petits fragments: Es posa a l’abast de tot el grup fragments de textos que es llegeixen en veu alta, per endinsar-se en les lectures. 
  6. Valoracions literàries: Els components del grup valoren activament les lectures i enceten una tertúlia literària, en la qual tots en són partícips.
  7. Dinàmiques de joc: per fer de la trobada, una acció dinàmica, activa i vivencial, es duen a terme dinàmiques de joc, per iniciar l'activitat, presentar els gustos literaris, treballar les lectures i per anar més enllà del club. 

L'objectiu principal del disseny d’aquesta metodologia genèrica present a totes les sessions, és oferir-los un ventall ampli de títols, gèneres, estils, temàtiques i autors per despertar-los l'interès literari, desenvolupar l'esperit crític, i possibilitar la descoberta i l'experimentació; més que no pas que tots llegeixin un mateix títol per després posar-lo en comú.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada