Context: El C.P. Quatre Camins

Foto: "Navego entre elles" / Obra anònima. C.P. Quatre Camins.
Certamen fotogràfic Lectura i presó 2020.
Font: CEFJE. Departament de justícia


Marc històric


El Centre Penitenciari (C.P.) Quatre Camins fou inaugurat el 1989. Va ser el primer equipament penitenciari construït per la Generalitat de Catalunya des de que va assumir les competències en execució penal el 1984.

El C.P. Quatre Camins va néixer amb la intenció de canviar el model penitenciari que fins ara hi havia a l’estat espanyol. Aprofitant que Catalunya havia obtingut les competències d’execució penal varen apostar per un centre penitenciari basat en la rehabilitació i reinserció social. El centre va ser innovador arquitectònicament, ja que incloïa espais i zones que fins a aquest moment no es tenien en compte, aules i biblioteques a cada mòdul residencial i una Àrea Educativa, l‘espai on s’ubicava l’escola i la biblioteca central.

Ubicació geogràfica


Està situat a la carretera del Masnou a Granollers, km 13,425, de la Roca del Vallès, comarca del Vallès Oriental (Barcelona). Ocupa prop de 24 ha en el municipi de La Roca del Vallès, fora del casc urbà i aproximadament a 5 km de Granollers, capital de la comarca del Vallès Oriental (Font: Departament de justícia, 2020). El centre té una capacitat per a 1.594 interns. Actualment resideixen hi 1.344 homes (Font: dades del centre, 2019). 

Espais

 

El centre es troba dividit en diferents espais, essent aquests:
 • Mòduls residencials (generals): Mr-1, Mr-2, Mr-3
 • Mòduls específics:
 • Mr-4: Mòdul residencial amb programa de tractament VIGE (Control de les conductes de violència de gènere) i delictes de trànsit.
 • Mr-5: Mòdul de compliment de sancions i aïllament provisional.
 • Mr-6: Mòdul residencial amb programa de tractament SAC (Control de les conductes d'agressió sexual).
 • Mr-7: Mòdul residencial amb Programa de tractament DEVI (Tractament de les conductes de delictes violents).
 • Mr-8: Mòdul residencial amb programa de tractament de toxicomanies.
 • Infermeria.
 • Psiquiatria.
 • DAE-DIT: Departament d’Atenció Especial per a Discapacitats Intel·lectuals.
 • DERT: Mòdul Especial de Règim Tancat.
 • DMS: Departament de Mesures de Seguretat.
 • MSOB: Mòdul residencial Semi Obert, on els interns gaudeixen periòdicament de permisos i/o es troben en tercer grau.
El C.P. disposa d’altres espais, com: un poliesportiu, un teatre, tallers productius gestionats pel CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció), tallers artístics, cuina, bugaderia, ingressos, comunicacions i sales pel vis-a-vis (Font: PEC, 2018. C.P. Quatre Camins).


La biblioteca del centre penitenciari

Foto: Biblioteca Quatre Camins, 2014.
Font: Sara Genovart 


La biblioteca central del C.P. Quatre Camins es troba dins de l’Àrea Educativa (amb espai propi) on també hi ha l’escola (8 aules), una aula de tractament i una aula del Punt Òmnia (accés a Internet pels interns de periodicitat setmanal). Els mòduls també disposen d’una biblioteca gestionada des de la biblioteca central (del mòdul 1 al 8, el MSOB i DMS).

Horari


La biblioteca obre de dilluns a divendres de 9h00 a 13h00 i de 15h30 a 19h30. L’horari és coordinat amb l’escola i els programes de tractament. En absència de la bibliotecària, la biblioteca roman oberta com a sala de lectura pels usuaris amb la col·laboració dels funcionaris i els auxiliars durant l’horari establert i els caps de setmana.

Normativa


El marc normatiu que emmarca l’acció sociocultural i educativa a la biblioteca:
Reglament: Programa marc de biblioteques dels centres penitenciaris de Catalunya (2002), elaborat per l’antiga Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. És una forma d’organització funcional que té per missió contribuir a la creació d’un model de governança de les presons de Catalunya. Instaura les regles per a l’organització i el funcionament de les biblioteques de presó.

Directrius:

IFLA (2007) Pautes per als serveis bibliotecaris dels reclusos a les biblioteques de presons: l’objectiu d’aquest document, escrit per Vibeke Lehmann i Joanne Locke, és brindar una eina pel disseny, aplicació i avaluació dels serveis bibliotecaris per a reclusos. El document pretén servir de guia per al desenvolupament de pautes internacionals per a les biblioteques de presons.

COBDS (2007) Directrius per a les biblioteques de presó de Catalunya: amb la finalitat de garantir que tots els centres penitenciaris catalans disposin d’un servei bibliotecari de qualitat, Sulé i Comalat, han elaborat aquestes directrius, que tenen com a objectiu servir de guiatge en la planificació de les noves biblioteques de presó i en l’avaluació i la millora de les que ja hi ha.

Xarxa de Col·laboració / cooperació


La biblioteca forma part dels següents òrgans: 

Biblioteques protegides per la UNESCO.
Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG). BEG és un sistema interdepartamental per a la gestió de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya.

Personal Bibliotecari


La biblioteca disposa d’una bibliotecària titulada i 6 auxiliars de biblioteca (presos). Dos estan a la biblioteca central, un al matí i l’altra a la tarda. Els quatre auxiliars restants treballen a les biblioteques dels mòduls més grans.

Els presos que treballen d’auxiliars de biblioteca cobren un sou escàs i gaudeixen de dos vis-a-vis més al mes, com la resta de presos que treballen a la presó en diferents feines (cuina, taller, neteja, manteniment, etc.).

La bibliotecària du a terme les tasques relacionades amb el control d’accés dels presos a la biblioteca, la gestió del fons documental, el servei de préstec a les cel·les d'aïllament i promoció de la lectura. Els auxiliars de biblioteca s’encarreguen del servei de préstec i atenció a l’usuari. És la bibliotecària qui selecciona i forma els auxiliars de biblioteca.

Els usuaris


Els usuaris de la biblioteca són presos del centre penitenciari (homes d’entre 21 i 70 anys), que compleixen una pena privativa de llibertat, condemnats per la comissió d’algun tipus de delicte. El seu origen cultural i les seves nacionalitats són molt diverses, això comporta que convisquin amb una gran varietat i diversitat de cultures, religions, llengües i procedències.

La llengua d’origen és utilitzada en el si dels seus cercles més propers, i la llengua d’ús habitual en el centre penitenciari per comunicar-se amb l’entorn és la llengua castellana. La llengua catalana té un ús molt minoritari.

La gran majoria d’interns provenen d’un entorn socioeconòmic baix, marginal i delinqüencial que condiciona el risc d’exclusió social. La majoria tenen una història de fracàs escolar, o d’escolarització tardana i/o abandonament. El seu nivell d’alfabetització és baix.

Pels presos, el seu internament és quelcom molt difícil de suportar, a causa de la càrrega emocional que cada un d’ells porta, dels problemes de salut mental, dels problemes de drogoaddicció, de la problemàtica familiar i social i el patiment que comporta la privació de llibertat i el compliment de la condemna en si (Font: PEC, 2018).

Fons documental


La Biblioteca disposa d’un fons documental vast, variat i relativament nou. A l’octubre de 2019, la biblioteca va rebre una àmplia partida de llibres, majoritàriament novetats, per a actualitzar el fons. Conté llibres de ficció i coneixement, diccionaris, obres de referència, manuals de dret penitenciari, col·leccions periòdiques i premsa.

Equipaments i recursos


La biblioteca disposa dels següents equipaments i recursos:
Recursos: jocs d’escacs (taulell i peces), música, jocs i pel·lícules als ordinadors.
Equipaments: dos ordinadors pels bibliotecaris i 8 ordinadors pels usuaris.
Mobiliari: estanteries, dos taulells pels bibliotecaris i taules i cadires a la sala de lectura.

A la biblioteca no hi ha internet, així com tampoc a l’escola, per mesures de seguretat. El personal extern pot accedir a Internet des del despatx de l’àrea d’administració, que està força allunyat de la biblioteca i l’escola. Els presos tenen dret a dues hores d’accés a Internet a la setmana, a través del Punt Òmnia (accés restringit, controlat i vigilat).

Recursos externs 


Biblioteca Can Pedrals : és la biblioteca pública de Granollers, que per la seva condició de ser Central, Urbana i Comarcal, és l’encarregada d’oferir recursos documentals a les institucions del territori que avarca. Per tant, en el cas que es necessitin llibres externs al centre, aquesta entitat ofereix llibres en préstec.

CePSE: La Central de Préstec és un equipament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que té com a objectiu donar suport a les biblioteques públiques del país.
Oferta de lots de llibres: aquests lots van destinats a donar suport a les activitats de dinamització de la lectura que s'organitzen a les biblioteques: els clubs de lectura i altres activitats per a fomentar l'hàbit lector entre la població. La biblioteca de la presó, té dret a demanar els lots de préstec que disposa CePSE, a través de les biblioteques públiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada